WEB HOSTING

Share Server là hosting dành cho những website có mức độ giao dịch dữ liệu rất lớn như:

Cung cấp thông tin, hoạt động thương mại điện tử,...

Đáp ứng nhiều người truy cập trong cùng một thời điểm.

Phù hợp với các chiến dịch marketing, quảng cáo, nghiên cứu thị trường (survey).

Hosting đòi hỏi độ ổn định, cũng như sự bảo mật cao.

Share Server đáp ứng cho các website có mức độ truy cập cao (thông tin, games, thương mại điện tử, bán vé,..), đòi hỏi về vấn đề tốc độ và bảo mật phải đi đôi với nhau. Nếu sử dụng dịch vụ Dedicated Server, bạn phải chịu trách nhiệm quản trị server, còn đối với dịch vụ Share Server này Ánh Dương sẽ chịu trách nhiệm quản trị, giảm bớt gánh nặng về nhân lực và chí phi cho khách hàng.

Website sử dụng dịch vụ này được đặt dưới sự giám sát thường xuyên, và dựa trên hệ thống Server siêu mạnh (Server Dual-Quad Core Xeon "Woodcrest" siêu mạnh với 8 CPU).

 Tính ổn định được đặt lên hàng đầu.

Được phép cài đặt thêm các ứng dụng, tiện ích phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Hỗ trợ cho cả hai ngôn ngữ lập trình PHP + Mysql, và ASP + SQL Server.

Hệ thống Backup hàng tuần (weekly backup + monthly backup).

Server của Ánh Dương được chứng nhận bởi: IBM Certification

IBM Business partner - Intel Business partner