HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

1. Đăng ký tên miền:

Chọn domain cần kiểm tra rồi nhấn vào nút "Kiểm tra"

Bạn chỉ có thể đăng ký tên miền khi nhận được thông báo "Chưa có người đăng ký"

Sau khi chọn tên miền và thời hạn nhấn vào nút "Hoàn tất"

Bước tiếp theo là điền thông tin khách hàng và chọn phương thức thanh toán (Lưu ý: mục có dấu (*) là bắt buộc)

1. Đăng ký hosting:

Chọn gói host phù hợp với nhu cầu sau đó nhấn vào nút "Đặt mua" hoặc "Chọn mua"

Chọn tên miền và hosting sau đó nhấn nút "Hoàn tất"

Cuối cùng điền thông tin khách hàng và chọn phương thức thanh toán (Lưu ý: mục có dấu (*) là bắt buộc)